CADprofi HVAC & Piping

CADprofi HVAC & Piping

Program pomaže u projektiranju HVAC i drugih instalacija; grijanje, vodoopskrba i kanalizacija, plinovodne, medicinske, protupožarne, ventilacijske, klimatizacijske, rashladne, tehnološke i druge vrste instalacija u građevinarstvu i industriji. Pametno umetanje simbola i objekata, automatsko crtanje instalacijskih pogleda, izrada specifikacija i biblioteka poznatih proizvođača samo su neke od prednosti programa.

CADprofi HVAC & Piping modul može se kupiti zasebno ili u cijelom CADprofi Suite paketu koji sadrži sva 4 CADprofi modula za 50% cijene.

Glavne značajke:

Kliknite na značajku da biste pročitali više

CADprofi HVAC & Piping

Cijevi/ventilacijski kanali

CADprofi HVAC & Piping

Shematske linije

CADprofi HVAC & Piping

Biblioteke proizvođača

CADprofi HVAC & Piping

Izračun protoka zraka

 

CADprofi HVAC & Piping

Pametni simboli

 

CADprofi HVAC & Piping

Hidraulički proračuni

CADprofi HVAC & Piping

Parametarska armatura

CADprofi HVAC & Piping

Predefinirani dijagrami

CADprofi HVAC & Piping

P&ID sheme

Pročitajte više o CADprofi HVAC & Piping funkcijama

CADprofi HVAC & Piping

Višejezičnost

Aplikacija je dostupna na
25 jezika.

Saznaj više

CADprofi HVAC & Piping

BIM

Mogućnbost izrade podataka
u BIM tehnologiji.

Saznaj više

CADprofi HVAC & Piping

Kompatibilnost

Aplikacija je kompatibilna
s većinom CAD programa..

Saznaj više

CADprofi HVAC & Piping

CADprofi

2024.03

Trenutna verzija.

Demo

Vrijedi 30 dana.