CAD & DWG

Najveća prednost aplikacije LIFEcad je u tome što koristi standardne naredbe i alate CAD programa te činjenica da su datoteke spremljene u najpopularnijem formatu DWG. Rad na DWG datotekama ne zahtijeva pretvorbu. Instalacije crtamo pomoću naredbe line ili copy postavljanjem na odgovarajuće slojeve crteža. Pri projektiranju instalacija koristimo gotove temeljlne blokove koje koristimo za izgradnju i opis instalacija.

LifecadLifecad

Prskalice

LIFEcad ima veliku bazu prskalica izrađenu prema 3 standarda, koja uključuje sve potrebne podatke za izvođenje hidrauličkih proračuna.

U skladu sa standardima

LIFEcad je izgrađen u skladu sa smjernicama triju standarda, zahvaljujući kojima će projektant izvršiti automatske proračune instalacija. Nakon odabira odgovarajućeg standarda, program omogućuje projektiranje u skladu s odabranim standardom. Hidraulički proračuni izvode se u skladu s vrstom odabrane norme. Za svaki od standarda pripremljene su knjižnice pojedinih prskalica i cjevovoda.

Lifecad

Kombiniranje više crteža

Zahvaljujući aplikacijskim algoritmima, projekt se može podijeliti u mnoge DWG datoteke koje odgovaraju pojedinima katovima zgrade. Dovoljno je datoteku povezati s odabranom etažom zgrade i unijeti simbol vodovodne linije koja povezuje instalaciju s drugom etažom. Simbol vodovodne linije povezuje i prenosi informacije između zasebnih katova koji se nalaze na odvojenim DWG datotekama. To je ”most” koji povezuje više crteža u jedan.

Automatski razmak prskalica u nizu

Postoje razne metode razmaka prilagođene specifičnostima određenog projekta.

Lifecad

Crowd evenly

Lifecad

Crowd sprinklers near the wall

Lifecad

Maximum distance according to the standard

Lifecad

Move the entire group

Završna izvješća

Nakon dizajniranja isntalacija i izvođenja proračuna, aplikacija LIFEcad omogućuje vam generiranje izvješća iz hidrauličkih izračuna i maloprodajnih popisa cjevovoda, armature koji su korišteni u dizajniranoj instalaciji. Program pruža dizajneru sve potrebne podatke za pravilan odabir uređaja.

Lifecad