Sewer+

Potpuni alat za
projektiranje svih vrsta
komunalnih mreža.

Sewer+

Učinkovito projektiranje mreža
i cjelokupnih sistema

Jednostavno i učinkovito projektiranje različitih tipova komunalnih mreža – kanalizacije, vodovoda, plinovoda, toplovoda, kabelske kanalizacije i telekomunikacijskih vodova

Učinkovito projektiranje mreža
i cjelokupnih sistema

Sewer+ nudi mnoge, međusobno povezane, funkcionalnosti koje omogućuju točno i brzo projektiranje komunalnih mreža.

Sve vrste komunalnih mreža

Projektiranje raznih vrsta komunalnih mreža: kanalizacije, vodovoda, plinovoda, toplovoda, kabelske kanalizacije za struju i telekomunikacijskih vodova. Sewer+ omogućuje kombiniranje različitih vrsta mreža u jednom projektu. Automatski preračun sjecišta i automatski prikaz sjecišta u uzdužnim profilima pojedinih vodova sastavni su dio programa Sewer+.

King.Sewer+
King.Sewer+

BIM/IFC model projekta

BIM projektiranje zahtijeva pripremu modela projekta u standardnom IFC formatu.
Sewer+ izvozi model projekta u IFC 2×3, gdje korisnik ima potpunu kontrolu nad atributima okna, cijevi i iskopa koji se izvoze u IFC.Popis odabranih atributa može se spremiti za kasniju upotrebu u sljedećim projektima.

Intuitivno uređivanje osi

Priprema osi kanala: interaktivnim unosom tjemena ili čvorova, unosom osi iz CAD polilinija i također izravno iz Excel tablice.

Promjene su moguće u svim fazama projektiranja: dodavanje, brisanje, umetanje, promjena atributa, a svaka promjena se automatski ažurira u svim dijelovima projekta.

King.Sewer+
King.Sewer+

Vertikalni tok trase grafički i numerički

Interaktivnim unosom tjemena u uzdužni profil, unosom visine i dubine ili nagiba cijevi ili unosom tjemena iz Excel tablice.

Hidraulično dimenzioniranje

Sewer+ omogućuje hidraulički proračun kanalizacijskih sustava prema retenciji “TRRL” i prema racionalnoj metodi. Za dodatne analize program nudi i izvoz sistema u SWMM.

Sewer+ koristi EPANET model za hidraulički proračun vodoopskrbnih sustava.

King.Sewer+
King.Sewer+

Izrada izvještaja, izvoz tablica

Osim CAD crteža moguće je izraditi i tablice: hidrauličkih rezultata; koordinate krovova, okna i njihove visine, dimenzije i duljine cijevi; elementi montažnih shema; prethodna mjerenja dijelova: iskop rovova, cijevi, šahtova itd. Sva izvješća i tablice moguće je preuzeti u Excel i Word.

Jednostavna izrada tablice uzdužnog profila po želji korisnika, koji može definirati sadržaj i grafički prikaz tablice.

Priprema modela terena

Unos podataka o terenu: 3D CAD elementi, CAD blokovi s atributom visine ili txt datoteke i AutoCAD Civil 3D teren.

Modeliranje terena: digitalni reljef površine ili projekcija točki na os kanala.

Nove terenske točke: unos visine ili interpolacija postojećih točki.

King.Sewer+
King.Sewer+

Katalog i popis okna

Sewer+ podržava okna okruglog, pravokutnog i bilo kojeg oblika, uključujući ulazne otvore. Korisnici ili proizvođači mogu izraditi katalog okna koji se može koristiti u daljnjim projektima. Osim oblika postoji i izbor materijala za okna i za poklopce ulaznih otvora.

Katalog okna odlična je podloga za poboljšanu pripremu BIM modela projektiranih cjevovoda i naprednije popise materijala i radova potrebnih za realizaciju projekta.

Montažne sheme u čvorovima

Montažne sheme omogućuju crtanje vodovodnih elemenata u tlocrtu i bilo kojem presjeku. Program sadrži biblioteku cijevi i fazonskih komada, ventila i zasuna, kao i vodomjera i hidranata, uz pomoć kojih se vodoopskrbni sustav može jednostavno sastaviti.

King.Sewer+