CADprofi Architectural

CADprofi Architectural

Program pomaže u izradi arhitektonskih nacrta, presjeka i crteža, a omogućuje crtanje zidova, umetanje vrata i prozora, kotiranje i označavanje te korištenje objekata iz biblioteke namještaja i druge opreme. Jedinstvena značajka programa je mogućnost izrade planova evakuacije i sigurnosti.

CADprofi Architectural modul možete kupiti posebno ili u cijelom CADprofi Suite paketu koji sadrži sva 4 CADprofi modula za 50% cijene.

Glavne značajke:

Kliknite na značajku da biste pročitali više

CADprofi Architectural

Projektiranje stepenica

 

CADprofi Architectural

Parametarska drvena konstrukcija

CADprofi Architectural

Dimenzioniranje

CADprofi Architectural

Dizajn krova

 

CADprofi Architectural

Crtanje zidova

 

CADprofi Architectural

Definicija prostorija

CADprofi Architectural

Knjižnica opreme interijera

CADprofi Architectural

Sustavi odvodnje

CADprofi Architectural

Izlazi u slučaju opasnosti

Pročitajte više o drugim ključnim značajkama CADprofi Architectural

Planovi evakuacije i zaštite od požara

Program CADprofi je sveobuhvatna aplikacija koja pomaže u projektiranju kako u arhitekturi i građevinarstvu tako i u industriji, s posebnim naglaskom na planove i sustave koji osiguravaju sigurnost ljudi koji borave u zgradama.

CADprofi Architectural
CADprofi Architectural

Višejezičnost

Aplikacija je dostupna na
25 jezika.

Saznaj više

CADprofi Architectural

BIM

Mogućnbost izrade podataka
u BIM tehnologiji.

Saznaj više

CADprofi Architectural

Kompatibilnost

Aplikacija je kompatibilna
s većinom CAD programa..

Saznaj više

CADprofi Architectural

CADprofi

2024.03

Trenutna verzija.

Demo

Vrijedi 30 dana.