‘PDF to DWG’ – uvoz i izvoz u CAD

‘PDF to DWG‘ je vrlo korisna funkcija. Sve više i više projektanata treba uređivati PDF vektorske datoteke izravno u CAD programu. U novijim verzijama programa GstarCAD možete uređivati uvezene PDF datoteke izravno u CAD programu, a PDF nacrti više ne služe kao blok za crtanje.

Program GstarCAD uključuje funkciju ‘PDF to DWG’GstarCAD pruža mnoge postavke prilikom uvoza PDF dokumenta, tako da možete pretvoriti PDF u DWG datoteku uz visoku kvalitetu i bez ikakvih problema.

Kako pretvoriti ‘PDF to DWG’ u GstarCAD programu?

Naredbi ‘’Import PDF’’ možete pristupiti klikom na plavi logo GstarCAD, gdje kliknete na Import pa na PDF. Drugi način uvoza PDF-a je unos naredbe PDFIMPORT u naredbeni redak.

Jedino važno je da je vaš DWG nacrt u vektorskom formatu, a ne kao rasterska slika. ‘PDF to DWG’ također omogućuje konverziju elemenata u nacrtu (šrafure, krivulje, kote, slova, broje itd.).

Za detaljnije upute pročitajte članak OVDJE.

Opcije i postavke ‘PDF to DWG’ u GstarCAD:

 • Pretraga: Kliknite za prikaz dijaloškog okvira Browse (Pretraga), gdje možete odabrati drugu PDF datoteku za uvoz.
 • Uvoz stranica: odaberite stranicu unosom broj stranice ili klikom na sličicu prilikom uvoza PDF datoteke. Po potrebi se možete prebacivati između prikaza pune veličinine i prikaza sličice.
 • Veličina stranice: prikazuje se standardna veličina stranice. Ako je stranica nestandardna, dimenzije se prikazuju u inčima ili milimetrima, ovisno o postavci sistemske varijable MEASUREMENT.
 • Mjerilo / veličina PDF: prikazuje mjerilo PDF datoteke. Prema zadanim postavkama, metričke jedinice su u milimetrima; anglosaksonske jedinice su u inčima.
 • Točka umetanja na zaslonu: Kada je ova opcija označena, možete odrediti lokaciju uvoza klikom na radni prostor ili unosom koordinata u odnosu na trenutni koordinatni sustav (KS) kada se dijaloški okvir zatvori. Ako ova opcija nije odabrana, PDF datoteka se uvozi u koordinatno izhodište (0, 0).
 • Mjerilo: Određuje faktor skaliranja ili mjerilo za uvezene PDF datoteke.
 • Rotacija: Definira kut rotacije datoteke. Možete odabrati unaprijed postavljene kutove ili kut po vlastitom izboru.
 • PDF podatci za uvoz: Možete uključiti ili isključiti podatke koji će biti uvezeni.
 • Vektorska geometrija: Pdf geometrijski podatci uključujući linearne putove, Bézierove krivulje i područja s ispunom uvoze se kao segmente linije (Polylines), ispune ili šrafure. Lukovi, krugovi i elipse interpoliraju se kao takvi. Šrafute s uzorkom uvoze se kao zasebne stavke.
 • Ispune (Solid Fill): uključuje sva puna područja prilikom uvoza PDF datoteke.
 • Text TrueType tekst: Uvozite tekstove koji koriste TrueType fontove. PDF datoteke prepoznaju samo TrueType tekstove. Tekstualni objekti koji koriste SHX fontove tretiraju se kao geometrijskiobjekti. TrueType fontovi odgovaraju ili zamjenjuju slične fontove dostupne na vašem sustavu..
 • Rasterske slike: Uvezite rasterske slike u trenutni crtež.
 • Slojevi: Odaberite način dodjele uvezenih objekata slojevima.
 • Korištenje slojeva iz PDF-a: Uvezite objekte u CAD koristeći sloj definiran u PDF datoteci. Ako u PDF datoteci nema slojeva, umjesto njih stvaraju se slojevi objekata.
 • Stvorite nove slojeve: Uvezite objekte u zasebne slojeve za geometriju, tekst i ispune.
 • Trenutačni sloj: Uvozi sve navedene PDF objekte u trenutni sloj (Layer).
 • Postavke uvoza: Opcije koje se koriste za kontrolu prikaza uvezenih PDF elemenata nakon uvoza.
 • Uvezi kao blok: PDF se može uvesti kao blok umjesto crteža koji se sastoji od zasebnih objekata (linija).
 • Kombinirajte linije i lukove u segmentne linije (Polyline) gdje je to moguće.
 • Pretvaranje ispuna u šrafure: Pretvara odabrane 2D ispune ‘’Solid fill’’ u 2D šrafure.
 • Korištenje debljine linija: Zadržite ili zanemarite svojstva debljine linija uvezenih elemenata.
 • Spajanje isprekidanih linija: Spaja sve kratke kolinearne linije u jednu segmentnu liniju (Polyline), automatski joj se dodjeljuje svojstvo isprekidane linije i mjerilo (dashed linetype and linetype scale).

PDF to DWG – Online metoda vs. CAD program

PDF to DWG konverzija se može izvršiti na nekoliko načina. Možemo pretvoriti PDF u DWG putem besplatnih online usluga ili u samom CAD programu.

Konverzija korištenjem online usluga PDF to DWG je praktična i brza, ali postoje neki nedostaci ove metode konverzije. Pretvorba datoteke može biti vrlo loše kvalitete (slova, šrafure, linije).

Još jedan nedostatak pretvaranja datoteka online jest da vam je svakako potreban CAD program za daljnje uređivanje datoteke.

Treći nedostatak je što koršitenjem online usluga učitavamo vlastite DWG nacrte s povjerljivim podatcima te ne znamo tko ima uvid u naše nacrte.

PDF to DWG – Download

Možete preuzeti besplatnu demo verziju programa GstarCAD na našoj web stranici ili klikom na gumb ‘PDF to DWG Download’ u nastavku, što vam omogućuje funkciju PDF to DWG na 30 dana.