GstarCAD 2021 optimizira 3D funkcije dodavanjem novih naredbi. Nove opcije kao što su Brzo mjerenje, Uvoz i Izvoz prilagođenih postavki, Point Cloud su dodane kako bi uvelike povećale efikasnost dohvaćanja podataka mjerenja, prijenos korisničkih postavki i procesiranje prostornih podataka. Uz to, značajna poboljšanja Mtext alatne trake i uređivača smanjit će vrijeme rada i sam proces dizajniranja.

 

GstarCAD 2021 nove funkcije

1 Uvoz, izvoz i prijenos prilagođenih postavki

 

GstarCAD 2021 – Što je novo?

GstarCAD 2021 podržava uvoz i izvoz prilagođenih korisničkih postavki kao i vaših omiljenih postavki kao što su korisnički profil, CUI, vrste linija i ostalo. Sve to sada možete jednostavno prenijeti iz starijih verzija u GstarCAD 2021.

2 Nove 3D CAD naredbe

GstarCAD 2021 donosi seriju 3D naredbi kao što su POLYSOLID, CONVTOMESH, CONVTOSOLID, CONV TO SURFACE, CONVTONURBS, PLANESURF, SURFOFFSET.

POLYSOLID:

Naredbu POLYSOLID možete koristiti za direktno kreiranje 3D (čvrstih) tijela u obliku zida ili odabirući postojeći polyline. Polysolid se kreira na isti način kao i polyline, odnosno s kontinuiranim ravnim i zakrivljenim dijelovima.

 

GstarCAD 2021 – Što je novo?

PLANESURF:

S PLANESURF naredbom možete stvoriti ravnu površinu odabirući zatvorene objekte ili definirajući nasuprotne kutove pravokutne površine.

GstarCAD 2021 – Što je novo?

SURFOFFSET:

SURFOFFSET naredbu možete koristiti kako bi stvorili paralelnu površinu – površinu na određenoj udaljenosti od izvorne površine

GstarCAD 2021 – Što je novo?

CONVTOMESH:

3D objekti kao što su čvrsta tijela, zatvorene linije, regije, 3D površine i poligoni mogu biti pretvoreni u model podijeljen mrežom. Predmeti će biti izglađeni kada se pretvore.

GstarCAD 2021 – Što je novo?

CONVTOSOLID:

Možete koristiti CONVTOSOLID naredbu za pretvaranje 3D mrežnih objekata, površina, zatvorenih linija i kružnica u 3D čvrste objekte.

GstarCAD 2021 – Što je novo?

CONVTOSRUFACE:

Naredbu CONVTOSURFACE možete koristiti za pretvorbu 3D objekata u površine.

GstarCAD 2021 – Što je novo?

CONVTONURBS:

CONVTONURBS naredbu možete koristiti za pretvaranje 3D modela u NURBS površine. Možete pretvarati mrežne modele u NURBS površine nakon što ih prethodno pretvorite u čvrste (SOLID) modele ili površine s naredbama CONVTOSOLID ili CONVTOSURFACE. Uz to, možete mijenjati vidljvost te dodavati ili brisati NURBS površine.

GstarCAD 2021 – Što je novo?

3 Cloud point u CAD – u

GstarCAD 2021 podržava tzv. point cloudse u svim formatima (.rcp i .rcs) i ove datoteke mogu biti korištene kao model za Vaš dizajn. Korisnici mogu koristit boju objekta i RGB skenirane boje za prikaz  podataka u point cloudu.

 

GstarCAD 2021 – Što je novo?

4 Brzo mjerenje

GstarCAD 2021 podržava novu funkciju Brzog mjerenja s narednom RAPIDDIST, koja brzo prikazuje udaljenost i kut između 2D objekata duž X i Y osi pomicanjem pokazivača miša.

 

GstarCAD 2021 – Što je novo?

5 Poboljšanje alatne trake

Alatna traka sada dozvoljava dodavanje alata na temelju postojećeg hatch uzorka. Možete povući i ispustiti hatch objekte s posebnim vrijedniostima u alatnu traku.

 

GstarCAD 2021 – Što je novo?

6 Poboljšanje Mtext uređivača

S novim značajkama možete numerirati tekst i dodati liniju za brisanje u odabrani tekst u uređivaču teksta.